Правила и условия

Добре дошли в casinobulgaria7.com (“Сайтът”, “Уебсайтът”, “Ние”, “Администрацията”).

В допълнение към настоящите Общи условия, Политиката за защита на личните данни, която можете да намерите тук (“Политика за защита на личните данни”), се прилага за използването от Ваша страна на Сайта и Услугите (както са дефинирани по-долу). Политиката за поверителност е включена чрез препратка в Общите условия и представлява неразделна част от тях. Условията за ползване на услугите и Политиката за поверителност ще бъдат наричани общо “Споразумението”, което представлява обвързващо правно споразумение между Вас и нас, както и урежда отношенията между Вас и нас.

В Споразумението “Вие” или “Вашият”, “потребител” или “играч” означава всяко лице, което използва Сайта, Услугите или Софтуера съгласно Споразумението.

Моля, прегледайте Политиката за поверителност, преди да използвате Сайта или Услугите.

С използването или достъпа до Сайта или, Вие се съгласявате с условията, изложени в Споразумението, и се съгласявате да бъдете обвързани с неговите условия.

Условия за използване на материалите, налични на сайта

Уебсайтът служи като доставчик на независима информация и препоръки за лицата, които се интересуват от хазартни игри в онлайн казина, и не е доставчик на онлайн хазартни услуги. Всяка информация, налична на Уебсайта, е само за информационни цели и при никакви обстоятелства не може да се третира като правна консултация.

Уебсайтът съдържа връзки към други външни сайтове. Уебсайтът не оказва влияние върху съдържанието на тези други уебсайтове и не поема отговорност за това съдържание. Препоръчваме Ви да прочетете внимателно всички условия за ползване на външните уебсайтове, преди да участвате в хазартни игри.

Уебсайтът съдържа материали, защитени с авторски права, търговски марки и други законово защитени материали, включително, но не само, текстове, снимки, видео материали, графики, музика и звукозаписи.

Разпоредбите, посочени в този раздел на Условията, предвиждат защита на интересите на администрацията на Уебсайта и на трети лица, притежаващи права, свързани със съдържанието на Уебсайта. Освен това всички носители на права могат да упражняват правата си, посочени в настоящия документ, по своя преценка.

Потребителят на Уебсайта няма право да прави промени, да публикува, да прехвърля на трети лица, да участва в продажба или преотстъпване, да създава производни продукти или да използва по друг начин, изцяло или частично, съдържанието на Уебсайта.

Освен ако не е предвидено друго в законите за авторското право и сродните му права, никакви материали, изтеглени от Уебсайта, не могат да бъдат копирани, разпространявани, прехвърляни на трети лица, публикувани или по друг начин използвани за търговски цели без писменото разрешение на администрацията на Уебсайта или на друг законен собственик на изключителното право.

Използване на сайта и услугите

Сайтът и Услугите могат да бъдат използвани от Вас само ако сте навършили 18 години и сте навършили възрастта, за която Сайтът и Услугите са законни съгласно законите на всяка юрисдикция, която се прилага спрямо Вас (“Законна възраст”).

Сайтът и включените в него материали не са предназначени да привличат или да са насочени към лица, които все още не са навършили Законната възраст.

Ако не сте навършили Пълнолетие, трябва незабавно да спрете да използвате или да осъществявате достъп до Сайта и Услугите.

Права на интелектуална собственост

Дружеството, неговите филиали и неговите лицензодатели (както е приложимо) притежават целия софтуер, данни, писмени материали и друго съдържание, графики, форми, произведения на изкуството, изображения, картини, графики, снимки, функционални компоненти, анимации, видеоклипове, музика, аудио, текст и всякакви софтуерни концепции и документация и други материали на, в или предоставени чрез Сайта (наричани общо “Съдържание на Сайта”).

Вие се съгласявате да не премахвате и да не променяте каквито и да било бележки за авторски права или други бележки за собственост на Сайта или Съдържанието на Сайта.

Освен това търговските марки и всички други търговски марки, марки за услуги и/или търговски наименования, използвани на този Сайт (“Търговски марки”), са търговски марки, марки за услуги и/или търговски наименования на Дружеството, неговите филиали или неговите лицензодатели (според случая) и тези лица си запазват всички права върху тези Търговски марки.

Съдържанието на Сайта и Търговските марки са защитени с авторско право и/или други права на интелектуална собственост. С настоящото потвърждавате, че с използването на Услугите или с използването или посещението на Сайта не получавате никакви права върху Търговските марки и Съдържанието на Сайта и можете да ги използвате само в пълно съответствие със Споразумението.

Декларация за отказ от отговорност

ТОЗИ УЕБСАЙТ, СЪДЪРЖАНИЕТО НА УЕБСАЙТА И УСЛУГИТЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ВЪВ ВИДА, В КОЙТО СА, БЕЗ НИКАКВИ ИЗРИЧНИ, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ЗАКОНОВИ ИЛИ КАКВИТО И ДА БИЛО ДРУГИ ИЗЯВЛЕНИЯ, ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ИЗПОЛЗВАТ УЕБСАЙТА, НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ И УСЛУГИ НА СВОЙ РИСК.

С НАСТОЯЩОТО УЕБСАЙТЪТ ИЗРИЧНО СЕ ОТКАЗВА ОТ ВСЯКАКВИ ИЗЯВЛЕНИЯ, ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ ПОД КАКВАТО И ДА Е ФОРМА, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ЗА ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ НА УЕБСАЙТА И УСЛУГИ, ПОСТАВЕНИ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСЯКАКВИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ИЗЯВЛЕНИЯ, ГАРАНЦИИ, ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ЛИПСА НА НАРУШЕНИЕ НА ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ТОЧНОСТ, НАВРЕМЕННОСТ НА ДОСТАВКАТА НА ИНФОРМАЦИЯ, ПЪЛНОТА НА ИНФОРМАЦИЯТА, СЪВМЕСТИМОСТ, УМЕСТНОСТ, ИНТЕГРИРУЕМОСТ, БЕЗОПАСНОСТ, ПОВЕРИТЕЛНОСТ, ЯСНОТА НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ, ПРАКТИЧЕСКА ПОЛЕЗНОСТ, ПРИГОДНОСТ, КАЧЕСТВО, СВОБОДНО ИЗПОЛЗВАНЕ, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ГАРАНЦИИ, КОИТО МОГАТ ДА ВЪЗНИКНАТ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖИМИТЕ ЗАКОНИ.

ОСВЕН ТОВА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА УЕБСАЙТА СЪЩО ТАКА СЕ ОТКАЗВА ОТ ВСЯКАКВИ ДЕКЛАРАЦИИ, ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ, СВЪРЗАНИ СЪС СЛЕДНОТО:

ДОСТЪПЪТ ДО УЕБСАЙТА, НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ И УСЛУГИ ЩЕ БЪДЕ ВИНАГИ НЕПРЕКЪСНАТ И БЕЗ ГРЕШКИ;

УЕБСАЙТЪТ, НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ И УСЛУГИ ЩЕ ОТГОВАРЯТ НА ОЧАКВАНИЯТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ, НА НЕГОВИТЕ НУЖДИ И ИЗИСКВАНИЯ ИЛИ ЩЕ РАБОТЯТ БЕЗ ПРЕКЪСВАНИЯ И ГРЕШКИ;

РЕЗУЛТАТИТЕ, ПОЛУЧЕНИ В РЕЗУЛТАТ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЕБСАЙТА, НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ И УСЛУГИ, ЩЕ БЪДАТ ЕФЕКТИВНИ ИЛИ НАДЕЖДНИ;

ВСИЧКИ ГРЕШКИ ИЛИ НЕДОСТАТЪЦИ НА УЕБСАЙТА, НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ И УСЛУГИ ЩЕ БЪДАТ ОТСТРАНЕНИ ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА НА УЕБСАЙТА;

УЕБСАЙТЪТ, НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ И УСЛУГИ ЩЕ БЪДАТ РАЗРЕШЕНИ ВЪВ ВСЯКА ДЪРЖАВА ИЛИ НА ВСЯКА ТЕРИТОРИЯ;

УЕБСАЙТЪТ, НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ И УСЛУГИ ЩЕ БЪДАТ СВОБОДНИ ОТ ВИРУСИ, ПОДОБНИ ЗЛОНАМЕРЕНИ ИЛИ РАЗРУШИТЕЛНИ ПРОГРАМИ И/ИЛИ ВСЯКАКВИ ДРУГИ ЗЛОНАМЕРЕНИ КОМПОНЕНТИ;

УЕБСАЙТЪТ, НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ И УСЛУГИ ЩЕ БЪДАТ ФУНКЦИОНАЛНО СЪВМЕСТИМИ С ХАРДУЕРА И СОФТУЕРА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ;

ВСЕКИ ДОКУМЕНТ, СВЪРЗАН С УЕБСАЙТА, НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ И УСЛУГИ, ЩЕ БЪДЕ ДОСТЪПЕН ПО ВСЯКО ВРЕМЕ;

АДМИНИСТРАЦИЯТА НА УЕБСАЙТА ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДА ПОДДЪРЖА ВСЯКА КОНКРЕТНА УСЛУГА ИЛИ ФУНКЦИИ НА УЕБСАЙТА И НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ.

КОГАТО Е НЕВЪЗМОЖНО ДА СЕ ПРИЛОЖИ КАКВАТО И ДА Е РЕЗЕРВА ИЛИ ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ, СРОКЪТ НА ВАЛИДНОСТ НА ВСИЧКИ ПРИЛОЖИМИ ИЗРИЧНИ, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ И ЗАКОНОВИ ИЗЯВЛЕНИЯ, ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ СЕ ОГРАНИЧАВА СЪС СРОК ОТ 30 (ТРИДЕСЕТ) ДНИ ОТ ДАТАТА НА ПЪРВОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА, НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ И УСЛУГИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ, КАТО СЛЕД ИЗТИЧАНЕТО НА ТОЗИ СРОК НЕ СЕ ПРИЛАГАТ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ.

ДОКАТО СЪДЪРЖАНИЕТО НА УЕБСАЙТА И НЕГОВИТЕ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯТ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЦИФРОВИ МАТЕРИАЛИ, ПРЕДОСТАВЕНИ НЕ НА МАТЕРИАЛЕН НОСИТЕЛ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ОТКАЖЕ ОТ ТЕЗИ УСЛОВИЯ.

Правила на сайта

По-долу е представен списък на правилата на сайта, които са приложими на уебсайтовете на MDC. Като използвате нашите сайтове, вие се съгласявате, че:

  • Няма да използвате нито един продукт и/или услуга, достъпни за вас на който и да е сайт на MDC, за търговски цели от какъвто и да е вид;
  • Няма да разпространявате, публикувате, качвате, изпращате или предоставяте по какъвто и да е друг начин компютърни файлове или софтуер, които съдържат вирус или подобен вреден компонент, който може да увреди или повреди сайт на MDC или по друг начин да увреди или повреди използваемостта на сайтовете на MDC за други потребители;
  • Няма да представяте невярно своята самоличност или да се представяте за някое лице, като използвате негова биографична информация или подобие;
  • няма да участвате в разрушително поведение на нашите сайтове;
  • Няма да променяте никакви откази от отговорност, известия за авторски права или търговски марки или правни известия, за които нямате изрично разрешение да променяте;
  • Няма да участвате в престъпна дейност или да заговорничите за извършване на престъпна дейност.

Не можем да гарантираме, че другите потребители ще спазват правилата на нашите сайтове или други разпоредби в рамките на тези условия. Използвайки нашите сайтове, вие поемате всички рискове, произтичащи от неспазването им.

Когато ви помолим да предоставите своя имейл адрес или телефонен номер, трябва и с настоящото се съгласявате да предложите истинския си имейл адрес или истинския си телефонен номер.

Ограничаване на отговорността

ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ПРИ НЕБРЕЖНОСТ, НИЕ НЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ПРЕД ВАС, КОЕТО И ДА Е ЛИЦЕ, КОЕТО И ДА Е ОБРАЗУВАНИЕ ЗА КАКВИТО И ДА Е ПОСЛЕДВАЩИ ВРЕДИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ЗА ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, ТЕЛЕСНИ ПОВРЕДИ, ИМУЩЕСТВЕНИ ВРЕДИ ИЛИ ДРУГИ ЗАГУБИ , КОИТО СА РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КОЙТО И ДА Е САЙТ ИЛИ МАТЕРИАЛИ НА MDC.

ОСВЕН ТОВА ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА НИЕ ИЛИ СВЪРЗАНИТЕ С НАС ЛИЦА НЯМА ДА НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКЪВТО И ДА Е ПРЕДПОЛАГАЕМ ПРОВАЛ В ИЗПЪЛНЕНИЕТО, ПРОИЗТИЧАЩ ОТ ПРИЧИНИ ИЗВЪН НАШИЯ РАЗУМЕН КОНТРОЛ ИЛИ АКТ НА ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ОТКАЗИ В ОБОРУДВАНЕТО, ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО И/ИЛИ ТЕХНИЧЕСКИ СРИВОВЕ, СПОРОВЕ, СМУЩЕНИЯ, ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ, ВОЙНА ИЛИ ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ, ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАПОВЕДИ НА ЧУЖДЕСТРАННИ СЪДИЛИЩА.

ОСВЕН ТОВА СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ НИТО НИЕ, НИТО КОЯТО И ДА Е СВЪРЗАНА С НАС ОРГАНИЗАЦИЯ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ МЕЖДУ НАШИТЕ САЙТОВЕ И САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ ИЗЧЕРПАТЕЛНО, НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ-ОПЕРАТОРИ, ИЛИ ЗА ЗАБАВЯНИЯ, КОИТО ИЗПИТВАТЕ ПРИ ТРАНЗАКЦИИ, СВЪРЗАНИ С НАШИТЕ САЙТОВЕ. 

Само най-добрите оферти за български играчи!
© 2023 CasinoBulgaria7.com