Политика за поверителност

Общи разпоредби

Настоящата политика за обработване на лични данни определя реда за обработване на лични данни и мерките за гарантиране на сигурността на личните данни на сайта (casinobulgaria7.com) – тук и по-нататък наричан Администратор на сайта.

Администраторът на уебсайта определя спазването на човешките и гражданските права и свободи при обработването на лични данни, включително защитата на правото на неприкосновеност на личния живот, личната и семейната тайна, като най-важна цел и условие за осъществяване на дейността.

Настоящата политика за обработване на лични данни на Администратора на уебсайта (наричана по-долу за краткост Политиката) се прилага за цялата информация, която Администраторът на уебсайта може да получи за посетителите на уебсайта casinobulgaria7.com.

Какви лични данни обработваме?

 • Информация, която посетителят предоставя и която ние събираме:
 • Географско местоположение
 • IP адрес
 • Браузър и софтуер, както и хардуер, използван за достъп до уебсайта
 • Кога и по кое време сте посетили нашата услуга
 • Продължителност на посещението, разгледани страници, кликвания
 • Системни данни и техните характеристики

Бисквитки

Използваме “бисквитки” и други технологии или методи за уеб анализ, за да събираме, съхраняваме и проследяваме определена информация, свързана с Вашето посещение и дейност чрез Услугите.

Бисквитката е част от данните, съхранени на вашия компютър, които съдържат информация за вашия достъп до уебсайта. Ние и нашите доверени партньори можем да използваме такива бисквитки за различни цели. Тези цели включват да Ви позволят да навигирате ефективно между страниците, да позволят автоматично активиране на определени функции, да запомнят Вашите предпочитания и да направят взаимодействието между Вас и нашите Услуги по-бързо и по-лесно.

Използваме следните видове бисквитки:

Бисквитки за сесии: Позволяват ни да свържем действията Ви по време на сесията на браузъра. Сесията на браузъра започва, когато отворите прозореца на браузъра, и приключва, когато го затворите.

Постоянна бисквитка: Бисквитка, която остава на Вашето Устройство за периода от време, посочен в бисквитката, и се активира всеки път, когато посещавате уебсайта, който е създал тази конкретна бисквитка.

Бисквитки за ефективност: Бисквитки, които събират информация за начина, по който използвате и навигирате в даден уебсайт. Например, кои страници посещавате най-често и дали получавате съобщения за грешки от тях. Тези бисквитки не събират информация, която ви идентифицира. Цялата информация, събрана от тези видове бисквитки, е обобщена и следователно анонимна. Тя се използва само за подобряване на начина на работа на уебсайта.

Бисквитки за насочване или рекламни бисквитки: Използват се за предоставяне на реклами, които са подходящи за вас и вашите интереси. Използват се също така за ограничаване на броя пъти или честотата, с която виждате дадена реклама, както и за подпомагане на измерването на ефективността на рекламните кампании. Обикновено се поставят от рекламни мрежи със съгласието на оператора на уебсайта. Те записват, че сте посетили даден уебсайт, както и кои страници сте разгледали, и тази информация се споделя с други организации, например рекламодатели. Доста често насочващите или рекламните бисквитки ще бъдат свързани с функционалността на сайта, предоставена от другата организация. Примери за такива доставчици на аналитични услуги от трети страни са Google, VWO, Hotjar и Clicky. За повече информация относно бисквитките за онлайн поведенческа реклама и поверителността на данните онлайн, моля, вижте ръководството, изготвено от интернет рекламната индустрия.

Можете да премахнете “бисквитките”, като следвате инструкциите на Вашия уеб браузър; ако обаче решите да деактивирате “бисквитките”, някои функции на нашата Услуга може да не работят правилно и Вашето онлайн преживяване може да бъде ограничено. За допълнителна информация относно “бисквитките” и как да забраните “бисквитките”, прочетете инструкциите в браузъра си (може да са различни за Chrome, Opera, Safari и др.)

Освен това нашият уебсайт може да използва джаджи, маяци и други технологии, които събират предимно нелична информация, свързана с вашите тенденции на сърфиране. Използваме такива технологии за рутинна работа, включително за събиране на статистически данни за използването на нашата Услуга от Ваша страна и с цел адаптиране на Услугата към Вашите лични предпочитания. Информацията, събрана чрез такива технологии за проследяване от трети страни от наше име, помага за осигуряване на техническа диагностика и аналитични инструменти.

Вашите възможности

Като използвате нашия уебсайт, Вие се съгласявате с използването и съхраняването на “бисквитки” на Вашия компютър или устройство.

Ако не желаете “бисквитките” да се съхраняват на Вашия компютър или устройство, можете да деактивирате съответната опция в системните настройки на Вашия браузър. Можете също така да изтриете съхранените бисквитки в системните настройки на браузъра си по всяко време.

Правни основания за обработката на лични данни

Администраторът на уебсайта обработва личните данни на Потребителя само ако те са били попълнени и/или изпратени от Потребителя по негова преценка чрез специални формуляри, разположени на уебсайта. С попълването на съответните формуляри и/или изпращането на личните си данни до Администратора на уебсайта Потребителят изразява съгласието си с настоящата Политика;

Администраторът на уебсайта обработва анонимизирани данни на Потребителя, ако това е разрешено в настройките на браузъра на Потребителя (разрешено е съхраняването на бисквитки и използването на технологията JavaScript).

Рамка за събиране, съхранение, прехвърляне и други видове обработка на лични данни

Сигурността на личните данни, обработвани от Администратора на уебсайта, е гарантирана чрез прилагането на правни, организационни и технически мерки, необходими за пълното спазване на действащите законови изисквания в областта на защитата на личните данни;

Администраторът на уебсайта гарантира сигурността на личните данни и предприема всички възможни мерки, за да предотврати достъпа на неоторизирани лица до личните данни;

Личните данни на Потребителя никога и при никакви обстоятелства няма да бъдат предавани на трети страни, с изключение на случаите, когато това се изисква от действащото законодателство;

Ако бъдат открити неточности в личните данни, Потребителят може да ги актуализира, като изпрати уведомление до Администратора на уебсайта;

Срокът за обработване на личните данни е неограничен. Потребителят може да оттегли съгласието си за обработване на лични данни по всяко време, като изпрати уведомление до Администратора на уебсайта с надпис “Оттегляне на съгласието за обработване на лични данни”;

Администраторът на уебсайта предприема следните мерки, за да гарантира сигурността на личните данни на Потребителя:

 • Достъпът до информацията е ограничен само до служителите, които се нуждаят от нея, за да предоставят услуги на Потребителя;
 • Всички служители подписват споразумения за конфиденциалност;
 • Всички партньори и външни компании, участващи в конкретни дейности, подписват споразумения за поверителност и споразумения за неразкриване на лична информация за неоторизирани цели;
 • Данните се криптират с технологията SSL, като се използват услуги на трети страни;
 • Данните, получени от потребителя, се съхраняват в криптиран вид на защитени компютри със защита срещу неоторизиран достъп;

Тъй като не съществува напълно надежден начин за защита на информацията в процеса на електронно съхранение, обработка и предаване, Администраторът на уебсайта не дава пълна гаранция за нейната сигурност, въпреки всички усилия, положени от компанията.

За какъв период от време съхраняваме информацията, която събираме?

Съхраняваме Вашата Лична информация толкова дълго, колкото е необходимо за целта, за която сме я получили, особено ако продължавате да използвате нашите Услуги, и в продължение на 3 (три) години след последния ни контакт с Вас или последното Ви използване на нашите Услуги.

Съхраняваме данни от бисквитки за 30 дни от датата на събирането им и до 13 месеца в други случаи.

Как опазваме вашата информация?

Казината с минимален депозит са разработили мерки за сигурност, които са най-съвременните в софтуерната индустрия и отговарят на изискванията на законодателството за защита на данните, за да гарантират сигурността на Вашите лични данни. Те се проверяват постоянно и при необходимост се коригират. Целта е да се предпазят Вашите данни от случайно или умишлено манипулиране, частична или пълна загуба, унищожаване или неоторизиран достъп от трети лица.

За да се прехвърлят данни между нашите уебсайтове, приложения и сървъри, комуникациите се криптират чрез метода Secure Socket Layer (SSL).

Ние защитаваме системите и обработката с редица технически и организационни мерки. Те включват криптиране и анонимизиране на данни, логическо и физическо ограничаване на достъпа и контрол на достъпа, защитни стени и системи за възстановяване, както и тестване на целостта.

Само най-добрите оферти за български играчи!
© 2023 CasinoBulgaria7.com